Türkiye’de Gayrimenkul Alım Süreci 2019

Türkiye’de Gayrimenkul Alım Süreci 2019

Türkiye’de gayrimenkul alım süreci 2019: Türkiye’de emlak satın alma süreci hakkında bir rehber 2019 yakında bir satın alma ve satış işlemi sonuçlandırmak zorunda kalacak herkes için gerekli olacaktır.

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL ALIM SÜRECİ 2019-HUKUKİ TEMEL

 • 6302 Sayılı Kanun ile değiştirilen 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesi uyarınca (bu Kanun, 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir), Türkiye’de mülk satın almak isteyen yabancılar için karşılıklılık şartı artık ortadan kaldırılmıştır.
 • Yurt dışında bulunan Türk Elçiliklerinden/Konsolosluklarından ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden vatandaşlarına gayrimenkul ve emlak satın alabilecek ülkeler hakkında bilgi verilebilir.
 • Yabancı uyruklu kişiler yasal kısıtlamalar dahilinde mülkiyet (ev, iş yeri, arazi, alan) her türlü satın alabilirsiniz.
 • Yabancı uyruklu kişiler inşaat (arazi, tarla) olmadan mülk satın alıyor mu? Mülk üzerinde inşa edecekleri projeyi ilgili Bakanlığa 2 yıl içinde sunmaları gerekmektedir.

SÖZLEŞMENİN BİÇİMİ

 • Yürürlükte olan Türk yasalarına ve yönetmeliklerine göre, bir mülkün mülkiyetinin devri yalnızca resmi bir tapu ile mümkündür. Ve bunu Tapu Müdürlüklerinde kaydettirmelisiniz.
 • Noter önce bir “satış taahhüt anlaşması ” imzalamak mümkündür. Bununla birlikte, mülkün yasal mülkiyeti “satış taahhüdü anlaşması” veya başka bir satış sözleşmesi ile geçmez. Noter tarafından daha önce imzalamalılar.

EMLAK SATIN ALMA YABANCILAR İÇİN YASAL KISITLAMALAR

 • Yabancı uyruklu kişiler toplam Türkiye’de en fazla 30 hektar mülk satın alabilir.  Ayrıca rem hakkı sınırlı edinebilirler.
 • Yabancılar, Askeri Yasak Bölgeler ve güvenlik içinde mülk edinemez veya kiralayamaz
  bölgeler.
 • Yabancı uyruklu kişiler, söz konusu ilçenin / kasabanın toplam alanının %10’una kadar bir ilçe/kasabada rem hakkı ile mülk edinebilir veya sınırlandırılabilir.
 • Yasal kısıtlamalar gerçek kişiler ve ticari için ipotek ayarında geçerli değildir
  yabancı ülkelerde kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler.
 • Özellikler aşağıdaki durumlarda hükümlerin hazırlanmasına tabidir: (i) mülkler yasalara aykırı olarak edinilirse; ii) ilgili Bakanlıklar ve idareler mülklerin satın alma amacına aykırı olarak kullanıldığını tespit ederse; iii) mülkün bir proje taahhüdü ile edinilmesi durumunda ilgili bakanlık için geçerli değilse; iv) projeler zaman içinde gerçekleşmezse.

UYGULAMA VE PROSEDÜR:

 • Her şeyden önce, vatandaşları Türkiye’de rem hakkı ile mülk edinebilecek veya sınırlı kalabilecek ve gerekli koşulları karşılayabilecek ülkeden alıcı olmalıdır.

Uygulama:

Mülk sahibi veya yetkili temsilcisi, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapmalıdır. (Ön uygulamalar dizisi numarası alarak öğlen öncesi yapmak gerekir).

Gerekli Belgeler:

 1. Mülkiyet tapu veya köy/ilçe, blok, arsa bina hakkında bilgi,
 2.  Kimlik belgesi veya pasaport (çeviri ile birlikte).
 3. “Mülkiyet değeri bildirimi belgesi” ilgili belediyeden sağlanacaktır.
 4.  Binalar için zorunlu deprem sigortası (ev, ofis, vb.))
 5.  1 fotoğraf satıcı, 2 fotoğraf alıcı (son 6 ay içinde, 6×4
  boyutlu)
 6.  (Eğer Taraflardan biri Türkçe konuşamıyorsa). Burada çevirmen ve 2 tanık olmalı.
 7.  (Eğer vekaletname yurtdışında hazırladıysanız).  Güç orijinal veya sertifikalı kopyası
  avukat ve onaylı çeviri.

Yurt dışında verilen avukat yetkileri hakkında bilgi:

 • Türk büyükelçilikleri veya konsolosluklar vekaletname yayınladı.
 • Yabancı bir ülkenin noter tarafından verilen vekaletname 5 Ekim 1961 Lahey Sözleşmesi’ne göre belgeliyorsa. Ve eğer Fransızca “Apostille (Kongre De La Haye du Octobre 1961)” taşıyorsa. Ancak, söz konusu vekaletnamenin ilgili Türk konsolosluğu tarafından ek bir sertifikasına gerek yoktur.
 • 5 Ekim 1961 Lahey Sözleşmesi taraf olmayan bir yabancı ülkenin noter tarafından vekaletname sorunu varsa. Söz konusu noterin imzası, yabancı ülkenin ilgili otoritesi tarafından sertifikalandırılmalıdır. Ve sonra söz konusu yabancı otoritenin imzası ve mührü o ülkedeki Türk konsolosluğu tarafından sertifikalandırılmalıdır.

PROSEDÜRÜN FİNANSAL YÖNÜ:

 • Hem satıcı hem de alıcı tapu ücretini ödemek zorundadır. Satış fiyatına göre hesaplar. İlgili belediyenin araçlarına göre “özellik bildirimi değeri” ndan daha az olamaz. (492 sayılı suçlamalara göre, 2018 için tapu ücreti yüzdesi %4’tür.)
 • Ayrıca sermaye ücretini ödemek zorundadır. 2018 için yerel olarak (maksimum 760 TL) belirler.)
 • Arazi kayıt Müdürlüğü, mülkün askeri veya özel bir bölge içinde bulunup bulunmadığını ilgili askeri makamlarla sorguladığı aşamada, harita için sermaye ücretini ödemeniz gerekir( bu Harita Kadastro Müdürlüğü tarafından hazırlanır). (2018 için 323 TL)

TÜRKİYE’DE BİR MÜLK SATIN ALMAK İSTEYEN YABANCILAR TARAFINDAN BİLDİRİLECEK DİĞER NOKTALAR:

 1. Yabancı, ipotek, arrestment veya mülkün satışını engelleyen herhangi bir engel gibi mülk üzerinde herhangi bir sınırlama varsa, arazi kayıt Müdürlüğü ile bilgi almak zorundadır.
 2. Bununla birlikte, bir mülk satın almak için yabancı tarafından yapılan başvuru reddedilirse, hareket, Tapu Müdürlüğünün ilgili Bölge Ofisine itiraz edilebilir.
 3. Yabancıların uzman veya güvenilir olmayan kişiler / şirketlerle çalışmamaları tavsiye edilir.
 4. Türkiye’de bir mülk satın almak isteyen yabancının oturma izni olması şart değildir. Aynı şekilde, bir mülk satın almak yabancıya Türkiye’de oturma izni vermez.
 5. Mülkiyet satışı ile ilgili taraflar arasında bir anlaşmazlık varsa, dava yargı makamlarına atıfta bulunarak Türk Mahkemeleri önünde getirilmelidir.

Bu nedenle, Türkiye 2018’de satın alma işlemi hakkında bilgilerin sizin için yararlı olacağından eminiz.